czwartek, 17 kwietnia 2014

Opuszczony Pałac Morasko

Opuszczony Kościół Morasko

Opuszczony kościół. Mijam go od trzech lat w drodze do domu. Od miesiąca ktoś otworzył Go na świat. W związku z tym exploracja.
Został zbudowany przez moraskich katolików w latach 1930-1931 jako przeciwwaga dla osadników niemieckich, którzy licznie zamieszkiwali wieś. Nie został w pełni ukończony, m.in. nie ma prezbiterium.
Obiekt jest jednonawowy z wieżą i zakrystią. Był kościołem filialno-pomocniczym do
kościoła w Chojnicy. W czasie wojny stacjonowali w nim Niemcy. W 1941 roku kościół zniesiono i wykorzystywano na skład broni. Po II wojnie stał opuszczony aż do dziś (okresowo mieścił betoniarnię).
Obecny stan obiektu jest zły – m.in. stropy grożą zawaleniem. Przy prezbiterium istnieje podstawa po ołtarzu. Źródło: wikipedia
Opuszczone gospodarstwo Nieszawapiątek, 11 kwietnia 2014

Opuszczona fabryka mebli Szamotuły

W centrum miasta stoi fabryka mebli. Opuszczona. Zachęca swoim ogromem. Skorzystaliśmy z zaproszenia. Wracamy tam prędko na dłuższe odwiedziny.